Les utgåver av Kyrkjeklokka på nett her! -  Aktuelt kyrkjestoff for indre Nordfjord

Kyrkjebladet for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld kan du no også lese på nett!

Bladet vert sendt til alle husstandar i Hornindal og Stryn kommunar

Kyrkjeklokka nr. 1 - 2019 er no utsendt, og har truleg funne vegen til postkassa di rundt 10. april. Her kan du lese utgåva på skjerm.


 Kyrkjeklokka i PDF-format 

Nedanfor kan du laste ned og lese bladet.

Lenger ned på sida finn du Kyrkjeklokka frå tidlegare år. Klikk på lenke for å starte nedlasting. Filene kan ta litt tid å laste ned. God lesing!

Kyrkjeklokka 1 - 2019

Gode lesarar.
   Heimesida er flytta til: Stryn.kyrkja.no. Arkfane: Kyrkjeklokka


     

webredaktøren

Kyrkjeklokka er på nett!


Web: www.kyrkjeklokka.no


Send stoff til: post@kyrkjeklokka.no


Forretningsførar  abonnement/adresseendring


John Selmer Skiftesvik, 6788 Olden.

Tlf 990 28 076 john.skiftesvik@enivest.net


Bankgiro 0538 18 51054

Bankgiro 3795 30 05108

Kontingenten er frivilleg.

Vi takkar for betaling og støtte.

Neste nr. kjem

rundt 26. juni 2019, stoffrist er

24. mai.

Redaktør for denne utgåva vert Olav R. Faleide

Vi minner om bladpengar for 2019.  

Vi er takksame for frivilleg innbetaling til konto: 3795.30.05108. Forslag til beløp er kr 500.

På denne sida vil vi legge ut versjonar av bladet etterkvart som det kjem ut i papirversjon. Her vil du finne utgåvene av bladet i PDF-format, dvs. at du må ha installert eit PDF leseprogram på pc'en din.

Ung og skrivelysten?

Kyrkjeklokka ønskjer å utfordre fleire skribentar til bladet. Vi ønskjer å nå ut til flest muleg i bygdene våre, og særleg du som er ung eller skriv for barn/ungdom bør ta kontakt. Ta fram penn eller laptop og send oss stoff som du trur kan vere av interesse for fleire.

Den Norske kyrkja i

Hornindal og Stryn kommuner


Stryn kyrkjekontor

Postadresse:     Tonningsgata 4

Besøksadresse: Rognehaugen 11

E-postadresse:  kyrkja@stryn.kommune.no

Heimeside:        www.stryn.kyrkja.no


Hornindal kommune

Kyrkjeverje Anne Lødemel Honningsvåg

Tlf 57 87 98 34

Mobil 970 84 120

Måndag og torsdag kl. 09 - 13

anne.honningsvag@hornindal.kommune.no


Stryn kommune

Kyrkjeverje Kari Synnøve Muri

Tlf 57 87 61 84

Mobil 913 27 882

kari.muri@stryn.kommune.no

57 87 61 80 Telefonsentral

57 87 61 81 Sekretær Margrete Lillestøl

57 87 61 81 Sekretær Anne L. Honningsvåg


Hornindal prestekontor


Tlf 57 87 98 33

Mobil 930 01 473

Sokneprest Hege Høibye

sokneprest@hornindal.kommune.no

Stryn prestekontor


Tlf 57 87 61 85

Mobil 948 32 875

Sokneprest Henny Koppen

Mobil 916 01 630

henny.koppen@stryn.kommune.no


Innvik prestekontor


Mobil 911 84 241

Sokneprest Harald Runde

Tysdag, torsdag og fredag kl 10 - 12

runde.harald@gmail.com

Trusopplæring


57 87 61 82 Trusopplærar

Guro Petronella Enerhaug


57 87 61 83 Kateket

Beate Nes


57 87 61 80 Kyrkjelydspedagog

Martine Bø Solbakken

© Kyrkjeklokka Bladlag